Reabilitare Patrimoniu
Arhitectura
Dezvoltare

Noutati
                              
          
 
Utile
 
Despre
 
   

Abordată într-un mod inteligent, reabilitarea patrimoniului arhitectural poate diminua considerabil cele trei crize ale societății actuale: poate crea noi locuri de muncă, poate avea un impact economic pozitiv și poate fi un model ecologic.

 

RePAD vizează dezvoltarea unei comunități de specialiști internaționali, cu expertize diverse, conexe unui demers de reabilitare a patrimoniului arhitectural din România

 

. generează o imagine de ansamblu asupra integrării corecte a patrimoniului arhitectural în procesul de dezvoltare urbană

 

. contribuie la dezvoltarea unei comunități de specialiști mai bine informată și având un nivel de comunicare interdiscipliniară mai avansat 

 

. sprijină investitorii imobiliari în dezvoltarea de proiecte de reabilitare arhitecturală de bună calitate în acord cu tendințele actuale

 

. asigură o bună comunicare cu administrația locală în vederea elaborării de strategii de dezvoltare urbană în raport cu patrimoniul arhitectural 

 

. creează documente suport pentru o mai bună informare a publicului larg cu privire la manierele corecte de intervenție asupra patrimoniului arhitectural